Pěstování

Pěstování světelného kořene

Sází se: 1) pacibulky (malé hlízky velikosti hrášku, jsou po odkvetení na lodyze dospělé rostliny)

             2) jednoletý kořen (vyroste z pacibulky prvním rokem)

   3) horní část kořene dospělé rostliny, asi 15 – 30 cm (dospělá rostlina je dvou a víceletá)

             4) řízky kořene dospělé rostliny, stačí 5 – 10 cm

Výsadba: Pacibulky nebo jednoleté mladé kořínky můžeme vysazovat do lehké humózní zeminy od Hromnic (2. února). Jemné kořínky, které se přibližně po 10-20 dnech utvoří, nenechte vyschnout, ale ani je nepřelévejte. Jakmile už venku není mráz, je možné předpěstované rostlinky i vysadit ven.

Pěstování: Pro pěstování jednoletých mladých kořínků či vrchních částí dospělé rostliny je nutné připravit hluboké jámy, zvýšené příkopy nebo vysoké bedny, položené volně na zem. 
Světelný kořen roste do velké hloubky. Dvou a víceleté rostliny dorostou 1 m, při velmi příznivých podmínkách až 1,5m, proto je potřeba mít dostatečně hlubokou jámu nebo bednu (1 - 1,25 m). Pro pěstování pacibulek stačí květináče nebo nízká jáma s hloubkou 30 až 50 cm (ale i v tomto případě je potřeba při pěstování zachovat rozčlenění na tři části – písek-sláma-humus).  Jelikož je světelný kořen popínavá rostlina, potřebuje pro svůj růst pevnou oporu (jako fazole).

Zemina: Zemina se skládá ze tří částí – písek-sláma-humus. Jámy, částečně zvýšené příkopy nebo bedny je třeba naplnit z 80 % křemičitým říčním pískem (zrnitost 0/2 říční písek) a z 20% vyzrálým kompostem. Mezi tyto dvě substrátové vrstvy se jako dělicí vrstva umístí asi 20 cm vysoká vrstva rozvolněné slámy (ta se po zasypání hlínou sníží asi na 10 cm).

Odstup a hloubka: V případě 20-30 cm hluboké zeminy je odstup rostlin 20 cm. Na slámu umístíme nejprve vrstvu humusu hlubokou přibližně 15 - 20 cm a na ní položíme vodorovně mladé jednoleté rostlinky nebo vrchní části již dospělého kořene. Nakonec je přikryjeme asi 5 cm humusu. Při pěstování pacibulek se vše poměrově přizpůsobí.

Stanoviště: Rostliny špatně snáší silný vítr, proto je vhodné chráněné stanoviště, sluneční místo je skvělé. Pokud jste rostlinky rychlili pod sklem, je třeba při výsadbě ven dbát na pomalou aklimatizaci (chránit před sluncem).

Hnojení: Hnojíme dobře vyzrálým (biodynamicky připraveným) kompostem. Dobře se pro hnojení osvědčila jícha z kopřivy nebo jiných rostlin, hnojíme od sv. Jana jednou za 14 dní.

 

Biodynamické preparáty

Roháček: aplikujeme 10 dní před výsadbou na připravenou půdu. Druhý a třetí postřik použijeme krátce po vyrašení a kolem sv. Jana.

Křemenáček: aplikujeme poprvé, jakmile se objeví první lístky, poté vždy kolem úplňku při východu Slunce.

Sklizeň a uskladnění: Na podzim, až usychají listy a popínavý stonek lze snadno oddělit od kořene, se rostlina vykope. Kořen je v čase sklizně velmi křehký a lehce zranitelný, proto je potřeba s ním nakládat s velkou opatrností. Kořen i pacibulky se uskladní podobně jako kořenová zelenina. Nejlépe ve vlhčím chladném sklepě volně nebo v písku. Dobře uskladněný vydrží do další sklizně. Kořen může i přezimovat v půdě, v tom případě je potřeba zvýšit ochranu proti případným silnějším mrazům (zeminou, chvojím, listím).

Webové stránky zdarma