Úvod

Prosím, pro aktuální webové stránky přejděte na:

http://svetelnykoren-cb.proweb.cz/


SVĚTELNÝ KOŘEN - ROSTLINA BUDOUCNOSTI

Jam čínský (Dioscorea batatas), známý také pod označením „světelný kořen“, je už delší dobu v antroposofickém hnutí, především v oboru biologicko-dynamického zemědělství, významným tématem diskuzí. A to právem, neboť Rudolf Steiner (filozof, zakladatel waldorfského školství a antroposofického lékařství) přisoudil této rostlině významnou roli v oblasti výživy, roli potraviny, která by mohla rozhodující měrou ovlivnit vývoj lidstva a Země.

Dioscorea batata je speciální druh kořene Yam. Díky specifickému způsobu pěstování světelného kořene se od ostatních rostlin Dioscorea batata liší svým neobvyklými, velmi významnými kvalitami. Světelný kořen v sobě nese sílu, kterou je možno popsat jako světelné životní proudění.

Životní proudění světelného kořene přímo závisí na způsobu, jakým se světelný kořen pěstuje. Pěstování vysokokvalitního světelného kořene je náročné.

Dioscorea batata najdeme v mnoha zemích světa; uctívají ji některé staré kultury.Světelné kořeny, tedy Dioscorea batata se specifickým životním prouděním, byly doposud objeveny jen v Číně. Světelný kořen, který je tu mimo jiné označován rovněž jako "Shanyao", což znamená "horská medicína", je v Číně prastarou kultivovanou rostlinou, pěstovanou po celá staletí jako hlavní potravinářská plodina. Pěstování jedlých kořenových hlíz světelného kořene je velmi náročné a dnes se proto v Číně pěstuje už jen pro lékařské účely.

V současnosti zažívá světelný kořen hlavně ve střední Evropě renesanci, protože se zjistilo, že především kořenová hlíza světelného kořene dokáže díky svému životnímu proudění účinně působit proti vzrůstajícím sklonům k ​​tvrdnutí v lidském těle. Jeho blahodárný oživujíci účinek je proto možno doporučit právě lidem z vyspělých, civilizovaných zemí. Dodává sílu a podporuje volné proudění životních sil v těle.

Podle dr. Rudolfa Steinera má tato rostlina jako jediná schopnost uchovávat světelný éter, který člověk potřebuje stále více také v „substanciální“ formě. V medicíně se hovoří o světelné látkové výměně, která se v dnešní době stále více „ztemňuje“, což je dokonce zvnějšku měřitelné.  To je zapříčiněno jednak „moderní“ výživou, jednak stále omezenější schopností člověka přijímat světlo smyslovými orgány.

Rudolf Steiner přisoudil této rostlině významnou roli v oblasti výživy, roli potraviny, která by mohla rozhodující měrou ovlivnit vývoj lidstva a Země.

„Tato rostlina je jako jediná schopna ukládat do sebe světelný éter. Ten také bude pro lidi v budoucnu nepostradatelný."

 

Rudolf Steiner (17.6. 1924):

 "Mělo by se podařit zdomácnět v Evropě rostlinu Dioscorea  batatas, aby mohla nahradit  brambory jako hlavní potravinu... jinak materialismus nelze překonat."

 

Webové stránky zdarma